Huisregels

Deze huisregels zijn geldend voor alle bezoekers van TunFun Amsterdam.

 • Kinderen to 12 jaar en hun ouders kunnen spelen in TunFun. Bij twijfel over de leeftijd kunnen onze medewerkers naar de leeftijd en eventueel legitimatie vragen.
 • Kinderen dienen altijd te worden begeleid door minimaal één volwassene per 4 kinderen.
 • De ouders en/of begeleiders dienen de kinderen op de hoogte te stellen van de regels en dragen te allen tijde de verantwoording dat de regels ook worden nageleefd.
 • Het is niet toegestaan eten, snoep of drinken mee te nemen en te gebruiken. Uitzondering kan een allergie of intolerantie zijn, deze dient bij de entree aangegeven worden.
 • Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Huisdieren zijn niet welkom in TunFun
 • Betalen kan uitsluitend met PIN.
 • Het is niet toegestaan op blote voeten of met ontbloot bovenlichaam te spelen.
 • In de speelruimtes en attracties mag geen drinken of eten worden genuttigd.
 • Het spelen in de speelzalen van TunFun gebeurt altijd op eigen risico.
 • TunFun kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij schade, diefstal of letsel in welke vorm dan ook.

meer huisregels